ABONNEMENTER


Vi tilbyder to forskellige typer af løsninger; PREMIUM og CORPORATE

Begge løsninger giver dig adgang til forskningsbaseret viden, ledelsesmæssig praksis, værktøjer samt meget mere til at navigere din organisation i digital transformation.

PREMIUM er for dig, der gerne vil lære og holde dig opdateret, og samtidig lejlighedsvis ønsker at anvende præsentationsvideoer eller andet materiale overfor en bredere kreds.

Ønsker du at anvende indholdet ved aktiviteter hvor flere deltager (interne kompetenceudviklingsforløb, uddannelsesaktiviteter, workshops, seminarer, lederudviklingsprogrammer eller strategiudviklingsprocesser) anbefaler vi vores CORPORATE løsning (se mere under CORPORATE).


"Vi er stolte af at være teoretisk forankret og af at bringe de nyeste internationale teorier og ledelsespraksis i spil"

PREMIUM

DKK
1.000,00
ekskl. moms
1.250,00 inkl. moms per måned
Præsentationsvideoer med refleksionsspørgsmålSlides i pdfAdgang til læringsværktøjerMånedligt webinarIndividuel adgang selvevalueringstests: Modenhed og ”de 10 evner”Illustrativt materialeLitteratur og -referencerBrugerforum og FAQMånedligt nyhedsbrev3 måneders bindingsperiodeAutomatisk fornyelseLøbende nyt indhold hver månedPersonligt medlemskab – anvendelse af indhold i en bredere kreds

CORPORATESamlet løsning til din organisation
Præsentationsvideoer med refleksionsspørgsmål
Slides i pdf og pptx
Adgang til læringsværktøjer
Månedligt webinar
Fuld adgang til selvevalueringstests for grupper af medarbejdere: Modenhed og ”de 10 evner”
Illustrativt materiale
Litteratur og -referencer
Procesbeskrivelser
Brugerforum og FAQ
Månedligt nyhedsbrev
Dialog med Digitaliseringsinstituttet
Tilpasset bindingsperiode - efter aftale
Løbende nyt indhold hver måned
Organisatorisk medlemskab – anvendelse af indhold til flere/mange brugere og multibrugerløsning

INDHOLDSELEMENTERNE


PRÆSENTATIONSVIDEOER

LEDERUNIVERSETS præsentationsvideoer præsenterer de 10 evner til Digital Transformation og forskellige temaer herunder. Du får viden, nye begreber og inspiration, og som PREMIUM-abonnent har du desuden adgang til refleksionsspørgsmål, så videoernes emner kan omsættes til din egen organisation.

INPUT UDEFRA

I videoerne med input udefra giver danske og internationale forskere deres vinkel på et bestemt emne der relaterer sig til en eller flere af evnerne til Digital Transformation. Du kan blandt andet høre fra Carsten Sørensen fra London School of Economics and Political Science og Søren Schultz Hansen, ekstern lektor fra Copenhagen Business School.

INTERVIEWS

I interviews med forskere og ledere fra ind- og udland bliver du opdateret på den nyeste viden fra både forskningen og erhvervslivet. Se blandt andet interviews med Joe Peppard fra MIT Sloan School of Management og Alexander Goldman, futurist hos Wells Fargo Innovation Group, USA.

EKSTERNE VIDEOER

LEDERUNIVERSET bliver løbende opdateret med de nyeste eksterne videoer fra YouTube, TedTalks mm. hvor vi udvælger de bedste oplæg, præsentationsvideoer, foredrag osv. og relaterer dem til evnerne til Digital Transformation og hvordan du kan bruge dem som inspiration og kilde til refleksion.

INDIVIDUELLE SELVEVALUERINGSTESTS

Med vores selvevalueringstests kan du hurtigt og nemt se, hvor digitalt moden du vurderer din organisation til at være. Du vil også kunne vurdere din organisations 10 evner til Digital Transformation. Du kan læse mere om vores selvevalueringstests her.

LITTERATURREFERENCER/LITTERATUR

Digitaliseringsinstituttets lederunivers er forskningsbaseret og du får adgang til omfattende litteraturreferencer til nyeste forskningslitteratur til alle moduler. Alt efter abonnements- og løsningstype får du også direkte adgang til litteratur og relevante artikler af både eksterne forskere og Digitaliseringsinstituttets egne forskere.

LÆRINGSVÆRKSTØJER - SLIDES I PDF- OG PPTX-FORMAT

Alle slides fra de enkelte præsentationsvideoer er tilgængelige i enten pdf- eller pptx-format, alt efter abonnement- og løsningstype. Du får mulighed for enten at følge med, mens du ser videoerne eller fordybe dig i enkelte punkter efterfølgende. Med pptx-format får du mulighed for at bruge enkelte slides til egne præsentationer i din egen organisation.

LÆRINGSVÆRKSTØJER - SUPPLERENDE ILLUSTRATIVT MATERIALE

Adgang til download af plancher, figurer og understøttende billedmateriale, der understøtter læringen i egen organisation.

LÆRINGSVÆRKTØJER - SKABELONER OG PROCESBESKRIVELSER

Skabeloner til strategiudformning, besvarelse og dialog om lederuniversets centrale refleksionsspørgsmål understøtter læringen hos både dig selv og i din organisation. Vores procesbeskrivelser hjælper dig samtidig til at sætte læringen i proces i egen organisation og sammensætte læringsforløb i praksis.

WEBINARER

Du får adgang til webinarer med aktuelle emner, med både danske og internationale forskere og praktikere. Webinarene afholdes som online foredrag, med mulighed for at stille spørgsmål, når det er live. I vores webinar-arkiv vil du have adgang til optagelser af tidligere webinarer, så du kan se eller gense de enkelte webinarer.

RABAT PÅ SAMLEDE SELVEVALUERINGSTESTS

Du får mulighed for rabat til gruppeadgang til de respektive tests, hvor du får en samlet vurdering af din organisation og en dertilhørende rapport der blandt andet giver anbefalinger til jeres videre arbejde med Digital Transformation og viser variansen i jeres besvarelser.

BRUGSBETINGELSER


Du har mulighed for at tilgå LEDERUNIVERSET ved at tegne et PREMIUM abbonnement eller en CORPORATE adgang.

Med et PREMIUM abonnement får du en personlig adgang, hvor materialet udelukkende må anvendes til eget individuelt brug og ikke til præsentationer eller undervisning, eller vises i andre sammenhænge hvor der er flere tilstede, f.eks. møder, interne workshops, etc. Hvis du ønsker at anvende materialet i større sammenhænge anbefaler vi et af de andre medlemskaber.

Der er 1 måneds binding og betaling via kreditkort.Med en CORPORATE adgang får du personlig adgang til alle præsentationsvideoer inkl. refleksionsspørgsmål, samt en lang række øvrige materialer. Du får rettighed til at anvende præsentationsvideoerne og materialerne, hvor der er flere til stede, f.eks. interne møder, seminarier og workshops. Materialerne må ikke uddeles eller gives væk, ligesom det heller ikke må anvendes på egne læringsplatforme eller vises i offentlige forsamlinger.

Der er 3 måneders binding ved betaling via kreditkort og 6 måneders binding ved betaling via faktura.