Velkommen til det digitale lederunivers


Det digitale LEDERUNIVERS er bygget op omkring Pernille Kræmmergaards bog: ”Digital transformation - 10 evner din organisation skal mestre" og gør det muligt for dig at udvikle dine og andres digitale mindset og kompetencer.

Du og/eller dine kollegaer får mulighed for at udvikle et sprog, få inspiration og for at udpege indsatsområder for organisationen og eget lederskab, som er væsentlige i ledelsen og eksekveringen af digital transformation.

LEDERUNIVERSET giver dig adgang til præsentationsvideoer med Pernille Kræmmergaard, videoer med internationale forskere og danske ledere, slides, læringsværktøjer, procesbeskrivelser, skabeloner, litteratur, selvevalueringstests, og meget mere – alt samme kategoriseret i forhold til de 10 evner som organisationer skal mestre for at stå sig godt i digitale transformation.

Du har mulighed for at tilgå LEDERUNIVERSET ved at tegne et PREMIUM abonnement eller en CORPORATE adgang


Se et eksempel på én af LEDERUNIVERSETS videoer.

CORPORATE


PREMIUM


BASIC

INDHOLDSELEMENTERNE


PRÆSENTATIONSVIDEOER

Lederuniversets præsentationsvideoer præsenterer de 10 evner til Digital Transformation og forskellige temaer herunder. Du får viden, nye begreber og inspiration, og som PREMIUM-abonnent har du desuden adgang til refleksionsspørgsmål, så videoernes emner kan omsættes til din egen organisation.

INPUT UDEFRA

I videoerne med input udefra giver danske og internationale forskere deres vinkel på et bestemt emne der relaterer sig til en eller flere af evnerne til Digital Transformation. Du kan blandt andet høre Carsten Sørensen fra London School of Economics and Political Science og Søren Schultz Hansen, ekstern lektor fra Copenhagen Business School.

INTERVIEWS

I interviews med forskere og ledere fra ind- og udland bliver du opdateret på den nyeste viden fra både forskningen og erhvervslivet. Se blandt andet interviews med Joe Peppard fra MIT Sloan School of Management og Alexander Goldman, futurist hos Wells Fargo Innovation Group, USA.

EKSTERNE VIDEOER

Lederuniverset bliver løbende opdateret med de nyeste eksterne videoer fra YouTube, TedTalks mm. hvor vi udvælger de bedste oplæg, præsentationsvideoer, foredrag osv. og relaterer dem til evnerne til Digital Transformation og hvordan du kan bruge dem som inspiration og kilde til refleksion.

INDIVIDUELLE SELVEVALUERINGSTESTS

Med vores selvevalueringstests kan du hurtigt og nemt se, hvor digitalt moden du vurderer din organisation til at være. Du vil også kunne vurdere din organisations 10 evner til Digital Transformation. Du kan læse mere om vores selvevalueringstests her.

LITTERATURREFERENCER/LITTERATUR

Digitaliseringsinstituttets lederunivers er forskningsbaseret og du får adgang til omfattende litteraturreferencer til nyeste forskningslitteratur til alle moduler. Alt efter abonnements- og løsningstype får du også direkte adgang til litteratur og relevante artikler af både eksterne forskere og Digitaliseringsinstituttets egne forskere.

LÆRINGSVÆRKSTØJER - SLIDES I PDF- OG PPTX-FORMAT

Alle slides fra de enkelte præsentationsvideoer er tilgængelige i enten pdf- eller pptx-format, alt efter abonnement- og løsningstype. Du får mulighed for enten at følge med, mens du ser videoerne eller fordybe dig i enkelte punkter efterfølgende. Med pptx-format får du mulighed for at bruge enkelte slides til egne præsentationer i din egen organisation.

LÆRINGSVÆRKSTØJER - SUPPLERENDE ILLUSTRATIVT MATERIALE

Adgang til download af plancher, figurer og understøttende billedmateriale, der understøtter læringen i egen organisation.

LÆRINGSVÆRKTØJER - SKABELONER OG PROCESBESKRIVELSER

Skabeloner til strategiudformning, besvarelse og dialog om lederuniversets centrale refleksionsspørgsmål understøtter læringen hos både dig selv og i din organisation. Vores procesbeskrivelser hjælper dig samtidig til at sætte læringen i proces i egen organisation og sammensætte læringsforløb i praksis.

WEBINARER

Du får adgang til webinarer med aktuelle emner, med både danske og internationale forskere og praktikere. Webinarene afholdes som online foredrag, med mulighed for at stille spørgsmål, når det er live. I vores webinar-arkiv vil du have adgang til optagelser af tidligere webinarer, så du kan se eller gense de enkelte webinarer.

RABAT PÅ SAMLEDE SELVEVALUERINGSTESTS

Du får mulighed for rabat til gruppeadgang til de respektive tests, hvor du får en samlet vurdering af din organisation og en dertilhørende rapport der blandt andet giver anbefalinger til jeres videre arbejde med Digital Transformation og viser variansen i jeres besvarelser.